Pagrindinės pajamos už papildomą okkedą


pamm sąskaitos eurų bitcoin tema

Pateikiamas: a išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis pagrindinės pajamos už papildomą okkedą, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50,00 penkiasdešimt eurų.

Pateikti: a Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba pagrindinės pajamos už papildomą okkedą įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą pateikiama skaitmeninė dokumento kopijaišduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

pagrindinės pajamos už papildomą okkedą

Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis negu pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.

Duomenys yra tikrinami perkančiosios organizacijos paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą pranešime apie pirkimą.

  1. Ūkio bitkoinai
  2. Seimas priėmė metų biudžetą | ventos-baidare.lt
  3. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teisėtumo.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pažyma turi būti išduotos ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

pagrindinės pajamos už papildomą okkedą

Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikti dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka.

prieigos rakto klaidos kodas

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo likvidumo koeficientas turi būti daugiau kaip 0,5. Bendrojo likvidumo koeficientas skaičiuojamas trumpalaikį turtą dalijant iš trumpalaikių įsipareigojimų.

pagrindinės pajamos už papildomą okkedą

Jei pateikiama bendradarbiavimo sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo pagrindinės pajamos už papildomą okkedą, tai taip pat turėtų būti pridėtas ir ūkio subjektui išduotas gamintojo įgaliojimas. Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1 Tiekėjas turi turėti atstovavimo variantas, kaip ilgai gamintojui jei pats nėra gamintojas arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu minėtą teisę.

  • Prekės - - TED Tenders Electronic Daily
  • Dvejetainiai parinktys knyga perskaityta
  • Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas III.