Prekybos taktika


prekybos taktika internetu uždirbti 14 metų

Prekybos taktika baigiamojo darbo struktūrą sudaro trys pagrindinės dalys. Teorinėje darbo dalyje analizuojama vartotojų lojalumo sąvoka, nauda įmonėms, vartotojų lojalumą formuojantys veiksniai, iš kurių vienas yra marketingo komunikacija, ir kaip marketingo komunikacijos elementai gali būti panaudojami, kad formuotų vartotojų lojalumą.

Projektinėje darbo dalyje, pagal analitinėje dalyje gautus tyrimų rezultatus, suformuotas marketingo komunikacijos, kaip prekybos tinklų vartotojų lojalumo formavimo priemonės, modelis, kuriuo remiantis sukurtas marketingo komunikacijos, kaip vartotojų lojalumo formavimo priemonės, planas su siūloma marketingo strategija, prekybos taktika įgyvendinimo taktika, apskaičiuotu biudžetu ir sudarytu tvarkaraščiu.

ką tu gali padaryti, kaip užsidirbti pinigų

Diploma paper structure consist of three main parts. The theoretical part of the diploma paper analyzes the concept of consumer loyalty, benefits of businesses, factors that shape consumer prekybos taktika, one of which ir marketing communication, and how elements of marketing communication can be used to form consumer loyalty.

In prekybos taktika part of the project work, according to the results of the research obtained in the analytical part, the model of marketing communication, as a means of forming loyalty of the consumers of the trade networks, prekybos taktika formed, on the basis of which the plan of marketing communication as prekybos taktika means of consumer loyalty formation with the proposed marketing strategy, concrete implementation tactics, calculated budget and timetable.

auto tendencijų linijos turėti papildomų pensininko pajamų