Pajamų mokestį. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras


 • Papildomas NPD už auginamus vaikus netaikomas nuo m.
 • GPM lengvata - INVL
 • Ką tu gali legaliai uždirbti
 • Fiksuoto dydžio Taikomas asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus.
 • VMI paaiškina, kaip apmokestinamos pajamos m. - Verslo žinios
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras
 • Kiek galima nusipirkti opcioną
 • Signalai prekybai

Spausdinti Pajamų mokestį moka pajamų gavęs gyventojas. Gyventojai skirstomi į nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus. Gyventojas laikomas nuolatiniu Pajamų mokestį gyventoju, jeigu jis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme atitinka nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jo asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta yra Lietuvoje, jis tam tikrą laiką išbūna Lietuvoje.

pajamų mokestį

Pajamų mokesčio objektas yra gyventojo pajamos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gautos pajamos.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra: per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos pajamos; ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje: palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius; pajamos iš paskirstytojo pelno pajamų mokestį išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams; su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos; sporto veiklos pajamos; atlikėjų veiklos pajamos; pajamos, gautos už išnuomotą, parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą; pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu pajamų mokestį nuosavybėn pagal Lietuvos teisės aktus registruojamą kilnojamąjį daiktą; honoraras; kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.

Pajamų mokestį m. Metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, apmokestinama 32 proc. Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms, taip pat dividendams  taikomas 15 proc.

 1. Tendencijų linijų brėžimo taisyklė
 2. Su kuriuo brokeriu geriausia dirbti
 3. Gyventojų pajamų mokestis | Lietuvos Respublikos finansų ministerija
 4. Nėštumo, vaiko priežiūros atostogose esantys asmenys; Studentai; Socialiai remtini asmenys; kiti, specialioms grupėms priskirti, remtini asmenys; Globėjai, atitinkantys nustatytas sąlygas.

Pajamos, gautos ne pajamų mokestį darbo santykių išskyrus pajamas iš individualios veiklos, pajamas iš paskirstyto pelno, tantjemas ir pan. Individualios veiklos pajamos, nepriklausomai nuo veiklos rūšies, apmokestinamos 15 pajamų mokestį.

VMI paaiškina, kaip apmokestinamos pajamos 2020 m.

Galutinis mokėtinas pajamų mokesčio dydis nustatomas pritaikius mokesčio kredito sumą pagal įstatyme nustatytą tvarką. Ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, taikomas 5 proc.

DELFI Diena. Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo laikotarpis

Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria grąžinimo paskirstymo galimybės turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

pajamų mokestį

Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų šio įstatymo nustatyta tvarka atimama: neapmokestinamosios pajamos; geriausios prekybos platformos, apmokestintos įsigijus verslo liudijimą; leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu; per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos; neapmokestinamasis pajamų dydis tik iš gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ir tik mokestiniu laikotarpiu pajamų mokestį įstatyme nustatytos nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos pajamų mokestį apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikomi 15 proc.

Apskaičiuojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę apmokestinamąsias pajamas, iš visų per nuolatinę bazę gautų pajamų atimamos neapmokestinamos pajamų mokestį veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamos ir arba leidžiami atskaitymai, susiję su tų individualios veiklos, vykdomos per tą nuolatinę bazę, pajamų gavimu arba uždirbimu.

 • Nesutaria dėl dirbančiųjų mokamo mokesčio: naikinti ar dar didinti - DELFI
 • Kriptovaliuta ką investuoja
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Uždirbti elektroninius pinigus
 • Vis dėlto bene svarbiausias gyventojų pajamų apmokestinimo tvarkos elementas — pagrindinis tarifas — Lietuvoje neliestas nuo praėjusio dešimtmečio pradžios.

Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis toliau — NPD yra 4 Eur Eur per mėnesįjei gyventojo metinės pajamos neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių  metų sausio 1 dieną, dvylikos dydžių sumos. Pajamų mokestį taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasibaigus pajamų mokestį laikotarpiui gyventojui taikytinas NPD perskaičiuojamas atsižvelgiant ir į kitas jo per pajamų mokestį gautas apmokestinamąsias pajamas 15 proc. Iš pajamų atimamos išlaidos Nuolatinis Lietuvos gyventojas, apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali atimti šias patirtas išlaidas: gyvybės draudimo įmokas, įmokas į pensijų fondus, palūkanas už vieną iki m.

dvejetainių strategijų valandai

Deklaruodamas pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti sumas, sumokėtas už savo ar sutuoktinio naudai atlikto lengvųjų automobilių remonto paslaugas, pastatų ir statinių apdailos ar remonto darbus ir nepilnamečių vaikų iki 18 m. Bendra pajamų mokestį išlaidų suma negali viršyti 25 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimas

Bendra atimamų išlaidų metinė suma už gyvybės draudimo įmokas ir įmokas į pensijų fondus negali viršyti 1 Eur, o suma už pastatų, pajamų mokestį automobilių remonto ir pajamų mokestį paslaugas — 2 Eur.

Administravimas Pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojo pajamos skirstomos į dvi klases — A ir B.

dvejetainiai variantai visos paslaptys kur gauti pinigų internetu be investicijų

A klasės pajamoms priskiriamos: iš Lietuvos apmokestinamojo vieneto, iš užsienio apmokestinamojo vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę pajamų mokestį gautos pajamos, išskyrus nustatytas išimtis; iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, sporto veiklos pajamos, atlikėjų veiklos pajamos, palūkanos ir honorarai, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią netauriųjų metalų laužo supirkimo veiklą, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn netauriųjų metalų laužą gautos pajamų mokestį ir ne individualios veiklos pajamos, taip pat iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos, išskyrus pajamas, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

B klasės pajamoms priskiriamos visos A klasei nepriskiriamos pajamos.

GPM lengvata Kaip susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio kaupiant pensijai Šalies pensijų kaupimo sistemoje numatyta, kad valstybė skatina papildomai kaupti pensijai antros ir trečios pakopos pensijų fonduose, leisdama kasmet pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio GPM lengvata ir susigrąžinti iki 20 proc. Lengvata pasinaudoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys 15 proc. GPM tarifu apmokestinamų pajamų, pavyzdžiui, atlyginimą pagal darbo sutartį, sporto ar atlikėjų veiklos pajamas, individualią veiklą pajamų mokestį laisvųjų profesijų atstovų pajamas, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno ir kitas pajamas, kurioms taikomi nurodyti GPM tarifai.

Pajamų mokestį nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą tas pajamas išmokantys asmenys. Pajamų mokestį nuo pajamų, priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo.

Gyventojų pajamų mokestis

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, pajamų mokestį mokesčio skirtumą tarp deklaracijoje apskaičiuotos mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos mokesčio sumos privalo sumokėti valstybės į biudžetą iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas buvo priimtas m. Šis įstatymas pakeitė nuo m.