Negali būti tarpininkas


Бизнес в Болгарии, свой опыт. Подробно, честно, реально.

Projektai straipsnis. Perdraudimo tarpininkai 1.

uždirbti pardavimus internetu

Subjektai, nurodyti šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, 4 straipsnio 1 ir 3 punktuose ir 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyti užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų filialai turi teisę verstis perdraudimo tarpininkavimo veikla tik kai Priežiūros komisija jos nustatyta tvarka įrašo juos į Priežiūros komisijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą.

Perdraudimo tarpininkų sąrašas negali būti tarpininkas Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje. Perdraudimo tarpininkas gali būti įrašytas į Negali būti tarpininkas komisijos negali būti tarpininkas perdraudimo tarpininkų sąrašą, jei: 1 yra nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuotas.

negali būti tarpininkas populiariausia kriptovaliutų keitykla

Jei perdraudimo tarpininkas yra juridinis asmuo, jo priežiūros ir valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, o asmenys, įmonėje atsakingi už perdraudimo tarpininkavimo veiklos vykdymą, — nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuoti; 2 turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą, koks nustatytas šio Įstatymo straipsnio 1 dalyje, arba kitą nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdą, analogišką nustatytam šio Įstatymo straipsnio 2 dalyje.

Priežiūros komisija turi teisę išbraukti perdraudimo tarpininką iš perdraudimo tarpininkų sąrašo: 1 rašytiniu perdraudimo tarpininko prašymu; 2 jei po įrašymo į sąrašą paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta įrašyti perdraudimo tarpininką į sąrašą; 3 jei atsiranda sąlygų, dėl kurių perdraudimo tarpininkas negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją ar kvalifikuotu; 4 jei neturi profesinės civilinės atsakomybės draudimo, koks nustatytas negali būti tarpininkas Įstatymo straipsnio 1 dalyje, arba kito nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdo, analogiško nustatytam šio Įstatymo straipsnio 2 dalyje.

Lietuvos Respublikos perdraudimo tarpininkų veiklai kitose Europos Sąjungos valstybėse negali būti tarpininkas mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo straipsnio nuostatos.

negali būti tarpininkas patarėjai dėl galimybių

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.