Kokie yra padengti ir nepadengti variantai


kaip dirbti su užsienio brokeriais one touc variantai

Tarybos reglamento EB Nr. Atliekant peržiūrą tiriama nagrinėjamojo produkto apibrėžtoji sritis, siekiant išsiaiškinti, ar priemonės, taikomos tam tikriems liejiniams, taikytinos tam tikrų rūšių produktams.

kokie yra padengti ir nepadengti variantai tm variantas

Prašymą pateikė Eurofonte toliau — pareiškėjas. Produktas Nagrinėjamasis produktas — tai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejiniai iš nekaliojo ketaus, skirti požeminėms arba paviršinėms sistemoms uždengti arba patekti į jas, ir jų dalys, apdirbti arba neapdirbti, padengti arba nepadengti, dažyti arba nedažyti, su kitomis medžiagomis arba be kitų medžiagų, išskyrus gaisrinius hidrantus toliau — nagrinėjamasis produktaskurių klasifikaciniai KN kodai šiuo metu yra  10 50,  10 92 ir ex  10  Šie KN kodai pateikiami tik kaip informacija.

kriptovaliutos bcu vidurio rytų maisto brokeriai

Galiojančios priemonės Šiuo metu galiojančios priemonės — tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu EB Nr. To paties reglamento preambulėje 18—23 konstatuojamosiose dalyse nurodomi liejiniai iš pilkojo arba kaliojo ketaus. Pareiškėjas teigia, kad minėtame reglamente nustatyta priemonių taikymo sritis nėra visiškai aiški.

Pareiškėjo nuomone, produkto apibrėžtoji sritis turėtų būti patikslinta, nurodant, ar liejiniams iš kaliojo ketaus priemonės taikomos ir ar šios rūšies liejiniai atitinka nagrinėjamojo produkto apibrėžtį.

Nuorodos kopijavimas

Todėl tikslinga persvarstyti apibrėžtąją nagrinėjamojo produkto sritį. Jeigu po šios peržiūros bus priimtas koks nors reglamentas, jis galėtų būti taikomas atgaline data nuo atitinkamų priemonių nustatymo dienos arba nuo vėlesnės datos, pavyzdžiui, po šio pranešimo paskelbimo.

Visi ekonominių operacijų vykdytojai, ypač importuotojai, raginami pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu ir pateikti bet kokius ją pagrindžiančius įrodymus.

Pitch of a connector. How to measure it right?

Procedūra Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, inicijuoja peržiūrą, kurią atliekant bus tiriama nagrinėjamojo produkto apibrėžtoji sritis. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų gauti per šio pranešimo 5 dalies a punkte nustatytą laikotarpį.

bitcoin maišytuvas renka ir uždirba kriptovaliutą

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 5 dalies b punkte nustatytą laikotarpį.

kokie yra padengti ir nepadengti variantai

Terminai a    Laikotarpis, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kokie yra padengti ir nepadengti variantai, jeigu nenurodyta kitaip.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių kokie yra padengti ir nepadengti variantai priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save. Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaipbūtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e.

kuris brokeris naudoja kv

Komisijos adresas susirašinėjimui:.