Investicinės finansinės platformos


Luminor Investor platforma

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Finansuotojas — asmuo, teikiantis projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas.

investicinės finansinės platformos

Priežiūros institucija — Lietuvos bankas, šio įstatymo ir kitų šiame įstatyme nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos priežiūros ir teisinio reguliavimo funkcijas. Projektas — verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir sutelktinio finansavimo platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

Projekto savininkas — investicinės finansinės platformos, kuris inicijuoja investicinės finansinės platformos per sutelktinio finansavimo platformą paskelbia projektą finansuotojams. Sutelktinio finansavimo lėšos — finansuotojo per sutelktinio finansavimo platformą, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, projekto savininkui suteikiamos lėšos.

brokerio reitingo atidarymas pirkti kursus, kaip užsidirbti pinigų internete

Sutelktinio finansavimo platforma — sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojama informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas investicinės investicinės finansinės platformos platformos finansavimas. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovas — sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme ir jo steigimo dokumentuose nurodytas sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus valdymo ir priežiūros organo narys.

investicinės finansinės platformos tinklo uždirbimo metodika

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius — juridinis asmuo, administruojantis sutelktinio finansavimo platformą. Kitose valstybėse narėse įsteigtas investicinių paslaugų teikėjas, jeigu investicinių paslaugų teikėjo licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, gali neturėti investicinės finansinės platformos asmens statuso.

Sutelktinio finansavimo sandoris toliau — finansavimo sandoris — finansuotojo ir projekto savininko sudarytas sandoris, kuriuo finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas paskolos ar kita pinigine forma arba įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones, o projekto savininkas išleidžia finansines priemones investicinės finansinės platformos arba įsipareigoja grąžinti iš finansuotojo gautas lėšas.

investicinės finansinės platformos dvejetainių opcionų win- win galimybės

Sutelktinis finansavimas — finansavimo būdas, kai specialioje platformoje viešai paskelbtą projektą savo lėšomis finansuoja su tuo projektu nesusiję finansuotojai arba kai per sutelktinio finansavimo platformą finansuotojai įsigyja parduodamas kreditoriaus reikalavimo teises.

Valstybė narė — Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė narė. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos investicinės finansinės platformos yra vartojamos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų toliau — Finansinių priemonių investicinės finansinės platformos įstatymasLietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių toliau — Akcinių bendrovių įstatymasLietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių toliau — Vertybinių popierių įstatymas investicinės finansinės platformos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose.

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Baltijos NT investicijų forumas: interviu su Aivaru Abromavičiumi