Informacinė piniginė, Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) | Naujasis knygnešys


Disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje sąskaitoseapribojimas ir išieškojimas iš tokioje sąskaitoje sąskaitose laikomų piniginių lėšų KEISTA: 1. XI nuo 10 01 Žin.

XI nuo informacinė piniginė 01 Žin. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje sąskaitosearba disponavimo tokioje sąskaitoje sąskaitose laikomomis piniginėmis lėšomis apribojimą antstolis ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųvykdo elektroninių ryšių priemonėmis ar lengva užsidirbti pinigų Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą šio Kodekso, Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

informacinė piniginė minimalios įmokos galimybės

Antstolis, vykdydamas išieškojimą, elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą apriboti disponavimą skolininko piniginėmis lėšomis arba priverstinai nurašyti informacinė piniginė pinigines lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Šiame nurodyme turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo ar priverstinio lėšų nurašymo pagrindas, piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma informacinė piniginė reikalavimų patenkinimo eilė.

Jei ši suma nenurodyta, informacinė piniginė disponavimas visomis skolininko sąskaitoje sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis. Kitų institucijų ar pareigūnų, turinčių teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti informacinė piniginė piniginė išmokėjimą iš informacinė piniginė sąskaitos sąskaitųpateikiamuose nurodymuose turi būti nurodytas disponavimo piniginėmis lėšomis ribojimo arba priverstinio lėšų nurašymo pagrindas ir piniginių lėšų, kuriomis disponavimas yra ribojamas ar kurios priverstinai nurašomos, suma.

opcionas jį obligacijas

Institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųprivalo pranešti skolininkui apie dėl jo piniginių lėšų priimtą sprendimą. Kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių ryšių priemonėmis per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą gavusios šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus antstolio, kitų institucijų ar pareigūno nurodymus, Piniginių informacinė piniginė apribojimų informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikia šiems nurodymams įvykdyti reikalingus duomenis, nurodytus Piniginių prekiautojų prekyba apribojimų informacinės sistemos nuostatuose.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro informacinė piniginė skolininko piniginių lėšų areštą areštus Lietuvos Respublikos baudžiamojo informacinė piniginė kodekso nustatyta tvarka, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas sustabdomi ir nevykdomi tiek, kokio dydžio piniginių lėšų suma yra areštuota.

Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

Piniginių informacinė piniginė apribojimų informacinėje sistemoje iš Turto arešto aktų registro gavus antstolio nurodymą areštuoti skolininko pinigines lėšas, pateikti nurodymai priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas vykdomi Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka laikantis šio Kodekso straipsnio 3 dalyje ir straipsnyje nustatytų reikalavimų. Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro apie areštą areštus pagal teismo nutartį nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko lėšoms su nurodytu reikalavimų patenkinimo eiliškumu arba duomenis apie tai, kad nurodymą pateikia antstolis, institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitos sąskaitųvykdomi pateikti tos pačios ir informacinė piniginė pirmesnės eilės nurodymai šio Kodekso straipsnio 3 dalyje ir straipsnyje nustatyta informacinė informacinė piniginė.

Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje gavus visus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse numatytiems nurodymams vykdyti reikalingus duomenis, piniginės lėšos Vyriausybės, Sprendimų vykdymo instrukcijoje ir šio Kodekso straipsnyje nustatyta tvarka paskirstomos pagal reikalavimų patenkinimo eilę ir reikalaujamos sumos elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamos į kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų informacinė piniginė nurodymams vykdyti.

Kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigos, informacinė piniginė nurodymus dėl piniginių lėšų nurašymo, privalo nurodytas sumas ne vėliau kaip kitą darbo dieną pervesti į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka informacinė piniginė nurodymuose nurodytą informacinė piniginė depozitinę ir ar institucijos, turinčios teisę duoti nurodymus nurašyti skolininko pinigines lėšas iš skolininko sąskaitos sąskaitųsąskaitą.

Nurodymą priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas pateikęs antstolis, pareigūnas ar institucija, nustatę, kad gauta pinigų suma yra didesnė, negu informacinė piniginė reikalavimams informacinė piniginė, arba kad gautos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo privalo pinigines lėšas, viršijančias reikalavimus, grąžinti skolininkui.

Account Options

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidos apmokamos iš skolininkų piniginių lėšų. Tam skolininkai šios sistemos tvarkytojui moka nustatyto dydžio Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos palaikymo mokestį, kurį be atskiro skolininko nurodymo pagal sistemos tvarkytojo pateiktą nurodymą nurašo kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaiga.

Sprendimo paskirtis PLAIS dėka visos valstybės mastu vykdomas centralizuotas skolų išieškojimo procesas. Šiame procese per integracines sąsajas, siunčiant duomenis tik elektroniniu būdu, dalyvauja visi Lietuvos teritorijoje veikiantys išieškotojai ir kredito, mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigos toliau — kredito įstaigoskuriose yra skolininkų lėšos. PLAIS — tai automatiškai veikianti informacinė sistema, kuri sudaro sąlygas visoms priverstinio išieškojimo teisę turinčioms institucijoms vienodu būdu teikti kredito įstaigoms piniginių lėšų nurašymų ir apribojimų nurodymus, užtikrina nurašymo nurodymų vykdymo eiliškumą atsižvelgiant į šių nurodymų reikalavimų patenkinimo eilę, ir proporcingai paskirsto skolininko lėšas išieškojimą informacinė piniginė institucijoms. Priverstinio išieškojimo teisę turinčios institucijos operatyviai gauna informaciją apie savo pateikto nurodymo vykdymą ir yra automatiškai informuojamos apie kitų nurodymų teikėjų prisijungimą prie išieškojimo. PLAIS yra uždara sistema, kuri duomenis gauna ir teikia per web servisus, duomenis informacinė piniginė ir pasirašant.

Mokesčio dydį ir nurašymo, grąžinimo tvarką nustato Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos valdytojas. Antstolis, kita institucija ar pareigūnas, turintys teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš skolininko informacinė piniginė sąskaitųneatlygina Piniginių informacinė piniginė apribojimų informacinės sistemos palaikymo išlaidų, išskyrus atvejus, kai lėšos buvo nurašytos dėl šių subjektų neteisėtų veiksmų.

informacinė piniginė macd sąranka dvejetainėms parinktims

Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos tvarkytojas gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų jų filialų ir atstovybių bei fizinių asmenų atidarytas ir uždarytas sąskaitas kredito, mokėjimo ir ar elektroninių pinigų įstaigose. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.