Ginklų brokeris, Dėl Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų patvirtinimo


Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo ginklų brokeris toliau — Nuostatai nustatyti draudimo brokerių pasirinkimo tipo diapazonas ir draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų toliau — klientai lėšų atskyrimo ir atskiros banko sąskaitos tvarkymo reikalavimai Lietuvos Respublikoje registruotoms draudimo brokerių įmonėms ir užsienio valstybių draudimo brokerių įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje toliau — draudimo brokerių įmonė.

ginklų brokeris

Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme. Draudimo brokerių įmonės vadovas turi užtikrinti, kad klientų lėšos būtų atskirtos nuo draudimo brokerių įmonės lėšų.

ginklų brokeris

Tuo tikslu draudimo brokerių įmonės vadovas turi: 3. Draudimo brokerių įmonė gali atidaryti keletą atskirųjų banko sąskaitų ir kiekvienai iš jų bus taikomi Nuostatų reikalavimai. Draudimo brokerių įmonės sutartyje su banku dėl atskirosios banko sąskaitos turi būti numatyta, kad šioje sąskaitoje laikomos klientų lėšos ir kad tokioms lėšoms taikomos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo straipsnio 6 dalies nuostatos, draudžiančios į ginklų brokeris lėšas ginklų brokeris išieškojimus pagal kitas draudimo brokerių įmonės prievoles.

mėnesio galimybių lentelė kiek brokeriai apmokestina eurųobligacijas

Draudimo brokerių įmonės sutartyje su draudimo įmone turi būti numatyta, kad ginklų brokeris skirtos išmokėti lėšos būtų pervedamos į atskirąją banko sąskaitą, o atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas suma — į draudimo brokerių įmonės banko sąskaitą. Draudimo brokerių įmonė, iš draudimo įmonės gavusi lėšas, skirtas išmokėti klientams, privalo laikytis ginklų brokeris įmonės nurodymų ir vykdyti jos pavedimus.

mmgp interneto forumai užsidirbti investicijų peržiūros internete

Įvykdžiusi pavedimą draudimo brokerių įmonė privalo apie tai pranešti draudimo įmonei ir pateikti jai pavedimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus, jeigu tai nustatyta draudimo įmonės pavedime.

Draudimo brokerių įmonė, sutartyse su ginklų brokeris įmone nustatyta tvarka suderinusi atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas dydį, gali iš atskirosios banko sąskaitos ginklų brokeris draudimo įmonei lėšų sumą, sumažintą atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas dydžiu, jei toks atsiskaitymo būdas numatytas ginklų brokeris su draudimo įmone.

KAIP UŽDIRBTI 6 000 €/mėn?

Tokiu atveju draudimo brokerių įmonė, pervedusi draudimo įmonei sumą, lygią gautų iš klientų ir atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas lėšų skirtumui, turi per 3 darbo dienas pervesti suderintą atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas sumą iš atskirosios banko sąskaitos į savo įmonės banko sąskaitą. Nuostatų 3. Apraše turi būti nustatyta bent: 9.