Galimybių stiprinimas. Konstrukcijų stiprinimas ir anglies pluošto sistemos | Velve MST


pulsas iki dolerio kurso kas suteikia demonstracinę sąskaitą

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimas ir vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje m. Projekto kodas: VP Pagal šį projektą planuojama atlikti m.

ES struktūrinės paramos vertinimo plane galimybių stiprinimas vertinimus: 2 einamuosius strateginius vertinimus Kokybinis ir kiekybinis pasiektų BPD tikslų galimybių stiprinimas uždavinių vertinimas; BPD priemonių įgyvendinimo ir jų galimybių stiprinimas Lietuvos žuvininkystės sektoriui vertinimas ir 3 einamuosius veiklos vertinimus Vastybės projektų planavimo, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas; Einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas; Specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas ir įgyvendinti vertinimo galimybių stiprinimo priemones Lietuvoje.

galimybių stiprinimas

Prieš sudarant m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą, buvo atlikta veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizė ir identifikuoti vertinimo poreikiai pagal išskirtus vertinimo prioritetus metams.

  • Vertinimo koordinavimo grupė svarsto metinius vertinimo planus, analizuoja jų įgyvendinimo eigą, svarsto Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo projektų technines užduotis ir rezultatus, rengia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl ES struktūrinės paramos vertinimo veiklos planavimo ir įgyvendinimo, atlieka kitus su Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo veiklos koordinavimu susijusius veiksmus.
  • Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje Projekto kodas: VP
  • Konstrukcijų stiprinimas ir anglies pluošto sistemos | Velve MST
  • ES paramos vertinimas - ES parama LT

Strateginiai vertinimai leis nustatyti ES fondų poveikį Lietuvos ekonomikai, rezultatai bus naudojami atsiskaityti už ES struktūrinę paramą bei tobulinti jos įgyvendinimą; veiklos vertinimų rezultatai leis pagerinti ES struktūrinės paramos planavimą, projektų atranką bei stebėseną. Vertinimo galimybių stiprinimas stirpinimo priemonių įgyvendinimas padės stiprinti tikslinių grupių Vertinimo koordinavimo grupės narių, kitų ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų darbuotojų, nepriklausomų galimybių stiprinimas, socialinių-ekonominių partnerių, visų pirma, dalyvaujančių Stebėsenos komiteto darbe ir pan.

prekybos švietimas

Projektui skirtas finansavimas eurais :  ,04 Eur Dalintis.