Eterio citatos, Pranešti klaidą


eterio citatos

Pačioje laidos pradžioje pastorius Giedrius pasidžiaugė, jog evangelinę charizminę Tikėjimo žodžio bendriją sudaro jau 40 vietinių bažnyčių, atsakiusių į Viešpaties kvietimą dalytis Evangelija.

Atsakydamas į tolesnį laidos vedėjo E.

eterio citatos

Saulytis pabrėžė, jog Tikėjimo žodis kitaip nei kai kurie liberalieji teologai eterio citatos krikščionių tikėjimo skeptikai neišskiria istorinio eterio citatos gyvenusio asmens bei kerigminio Jėzaus. Visa telpa to paties Jėzaus asmenyje - vienintelio mirusio, prisikėlusio ir gyvo Asmens, dovanojančio žmonijai mirties nugalėjimo viltį, kurią ir šiandien gali patirti eterio citatos. Plėtodamas šią mintį G.

eterio citatos

Saulytis priminė, jog jau apaštalai Paulius ir Jonas bažnyčią lygina su žmogumi, išgyvenančiu vaikystę, eterio citatos ir brandą. Šie pokyčiai pastebimi tiek visuotinio Kristaus kūno istorijoje, tiek neilgame, vos erių metų Tikėjimo žodžio kelyje.

Laidos eterio citatos kalbėjo apie būtinybę siekti vis gilesnio pažinimo to Dievo, kuris yra ir teisingasis Teisėjas, ir mylintis Tėvas, ir gailestingasis Gelbėtojas nepamirštant, kad tikinčiojo kelias irgi yra kryžiaus - aukos, savęs atsisakymo - kelias.

žiūrėti vaizdo įrašų strategijas dvejetainiams variantams nauji martnale variantai

Laidoje buvo trumpai paliestos ir kitos temos: Tikėjimo žodžio bendrijos valdymas ir organizacinė struktūra, dalyvavimas Vilties festivalyje, karitatyvinė tarnystė, veikla, ugdant jaunąją kartą, ryšiai su užsienio organizacijomis ir kt. O interneto svetainės btz. Todėl visus, neturėjusius galimybės pasiklausyti transliuojamos bei kartojamos laidos, raginame jos įrašo pasiklausyti internetu - laidą rasite Žinių radijo eterio citatos www.

Susitikimas su Tomu Venclova – pašnekesys žiemos pabaigoje